אוספים

אמנות המאות 19-16

המחלקה לאמנות המאות השש-עשרה עד התשע-עשרה נוסדה (כמחלקה עצמאית)
ב-1988. אוסף גדולי האמנות של המוזיאון, הכולל כ-150 ציורים ופסלים וכ-50 יצירות שהושאלו למוזיאון, מוצג בששה אולמות, ארבעה בבניין הראשי ושניים בביתן הלנה רובינשטיין.

האוסף מתמקד בשלושה תחומים: אמנות איטלקית במאות השש-עשרה עד השמונה-עשרה, אמנות פלמית והולנדית במאות השש-עשרה והשבע-עשרה, ואמנות יהודית מהמאה התשע-עשרה. האוסף כולל יצירות של רובנס, ון דייק, יאן ברויגל הבן, הונטהורסט, טנירס, ון חויין, פלינק, קנלטו, ריגו, ריינולדס, מאוריצי גוטליב, יוזף ישראלס ועוד. 

לתצוגות הקבע נוספות תערוכות זמניות, ובהן: "ון דייק ותקופתו", "איזאק לוויטן", "יוזף ישראלס", "איזידור קאופמן", "יאן ליוונס - עקידת יצחק", "חד גדיא – הגדות של פסח", "אמנות מוגולית מאוסף חלילי", "כלי הזכוכית של אמיל גאלה", "על כל פנים - 4,000 שנות דיוקן", "מן הניאו-קלאסיקה לרומנטיקה", "גויא – לוס קאפריצ'וס", "100 תצריבים של רמברנדט", "מלכים בשר ודם – התנ"ך באמנות המאות השש-עשרה עד התשע-עשרה", "פאם פאטאל – האשה ההורסת", ועוד. 

לאחרונה, אוסף דאנק ויאדז'יה גרטנר לאמנות דקורטיבית העשיר את אוספי המחלקה. יצירות פורצלאן של מייסן ועבודות זכוכית של אמיל גאלה המוצגות דרך קבע בביתן הלנה רובינשטיין. 

אוסף החדרים המיניאטוריים שתרמה הגברת הלנה רובינשטיין מוצג דרך קבע במסגרת המחלקה בבניין הראשי של המוזיאון.