אוספים

אמנות ישראלית

היצירות הכלולות באוסף האמנות הישראלית נתרמו ונרכשו במהלך שנות קיומו של המוזיאון, החל משנות ה־30. האוסף משקף את התפתחותה ואת השתנותה של האמנות הישראלית משנות ה־20 ועד היום. מכלול מרכיביו מאפשר לעמוד על היווצרותו של המודרניזם הישראלי, על חדירת השפעותיה של אסכולת פריז, על המעבר להפשטה בתקופת ייסודה של המדינה ועל ריבוי המגמות האמנותיות המאפיינות את אמצע וסוף המאה העשרים. כמו כן, האוסף משקף עשייה אמנותית מגוונת מן השנים האחרונות בתחומי המיצב, הסביבות, הציור והפיסול, לצד עשייה נרחבת בתחומי הצילום והווידאו.

קרנות ופרסי רכישה לאמנות ישראלית, בעיקר לאמנות עכשווית, משמשים כאמצעי המשמעותי ביותר להעשרת אוספיו של המוזיאון. הקרנות המרכזיות הפעילות כיום הן קרן תרבות אמריקה־ישראל, קרן עוזי צוקר לאמנות ישראלית עכשווית, קרן יונה אתינגר־הווארד גילמן, קרן רקנאטי, קרן דאנק גרטנר וקרן להט. כמו כן, ראוי לציין את פעילותה המחויבת של קרן ז'ק וגניה אוחנה במשך שנים רבות.

פרסי הרכישה הפעילים כיום הם פרס ישראכרט ומוזיאון תל אביב לאמן ישראלי, פרס קרן נתן גוטסדינר, פרס קרן מנדל פונדיק, פרס קרן דן סנדל, פרס על שם בנו גיטר ופרס רפופורט.

מקבצי עבודות נתרמו לאוסף בשנים האחרונות גם כחלק מאוסף ורה וארתורו שוורץ לאמנות בת־זמננו, וכחלק מגן הפסלים על שם לולה בר אבנר.