אוספים

רישום והדפס

הדפסים וספרי אמן

האוסף כולל עבודות הדפס מקוריות בכל מגוון הטכניקות הקיימות ובטכניקות הדפס ייחודיות, הדפסים בודדים, סדרות, אלבומים וספרי אמן. מקבצים מן האוסף מוצגים דרך קבע בפינת התצוגה "סודות מן החדר", המצויה במבואה לחדר העיון לרישום והדפס.