אוספים

אמנות מודרנית ועכשווית

טחנת הרוח הישנה בקנוקה

טחנת הרוח הישנה בקנוקה
  • קאמי פיסארו 1830, איי הקריביים - 1903, צרפת
  • טחנת הרוח הישנה בקנוקה
  • 1894, 1902
  • צבע שמן על בד
  • 80.7x65.8ס"מ
  • אוסף סיימון ומרי יגלום
 

יצירה זו היא אחת מתוך 14 תמונות שפיסארו צייר בחודשים יולי־ספטמבר 1894 בעיר החוף הבלגית קנוקה – בשתיים מהן מופיעה "טחנת הרוח הישנה". דמויות קטנות ממדים משתלבות בנוף כחלק אינטגרלי ממנו, אך הן מצוירות בבירור וניתן לזהות את אופי עיסוקן. פיסארו, שראה בחיי החקלאות ביטוי לאחדותו המושלמת של האדם עם הטבע, נמנע מלתאר את האיכרים כאנשים קשי יום. התפיסה האידיאליסטית של האיכר היוותה באותה עת חלק חשוב באידיאולוגיה האנרכיסטית־קומוניסטית בצרפת, שעמה הזדהה פיסארו. למעשה, פיסארו האריך את שהותו בבלגיה מעבר למתוכנן בשל נסיבות פוליטיות: בעקבות רצח נשיא צרפת על ידי אנרכיסט איטלקי, ביוני 1894, פתחה משטרת צרפת בגל מעצרים בקרב מקורבי התנועה. עקב כך החליט האמן להמתין בבלגיה.
מבחינה סגנונית חיפש פיסארו באותה תקופה דרך לשלב בין הטכניקה המדוקדקת של הדיוויזיוניזם לבין הרעננות והספונטניות של האימפרסיוניזם. בין משיכות המכחול האימפריצירה זו היא אחת מתוך 14 תמונות שפיסארו צייר בחודשים יולי־ספטמבר 1894 בעיר החוף הבלגית קנוקה – בשתיים מהן מופיעה "טחנת הרוח הישנה". דמויות קטנות ממדים משתלבות בנוף כחלק אינטגרלי ממנו, אך הן מצוירות בבירור וניתן לזהות את אופי עיסוקן. פיסארו, שראה בחיי החקלאות ביטוי לאחדותו המושלמת של האדם עם הטבע, נמנע מלתאר את האיכרים כאנשים קשי יום. התפיסה האידיאליסטית של האיכר היוותה באותה עת חלק חשוב באידיאולוגיה האנרכיסטית־קומוניסטית בצרפת, שעמה הזדהה פיסארו. למעשה, פיסארו האריך את שהותו בבלגיה מעבר למתוכנן בשל נסיבות פוליטיות: בעקבות רצח נשיא צרפת על ידי אנרכיסט איטלקי, ביוני 1894, פתחה משטרת צרפת בגל מעצרים בקרב מקורבי התנועה. עקב כך החליט האמן להמתין בבלגיה.
מבחינה סגנונית חיפש פיסארו באותה תקופה דרך לשלב בין הטכניקה המדוקדקת של הדיוויזיוניזם לבין הרעננות והספונטניות של האימפרסיוניזם. פיסארו לא השלים את כל הציורים שעשה בעיר הקיט הבלגית, ויצירה זו היא אחת העבודות שהאמן תיקן ותיארך מחדש מאוחר יותר ב־1902.
 

חזרה לאוספים