אוספים

מחלקת השימור במוזיאון תל אביב לאמנות

תפקידה העיקרי של מחלקת השימור הוא להשגיח על אוסף האמנות של המוזיאון ולטפל בו, וזאת כדי שיהיה נגיש ומוכן תמיד לתצוגה בפני הקהל הרחב. משמרי האוסף בודקים את מצבן של היצירות ופועלים למען עצירת כל תהליך של הידרדרות אפשרית במצבן. לעתים קרובות החומרים שמהם עשויות היצירות סובלים מבעיה של התבלוּת מואצת ובלתי מבוקרת, אולם לפעמים יש צורך לפתור בעיות דרמטיות יותר – נזקי שיטפונות ושריפות ואף מקרים של פגיעה ונדליסטית מן העבר הרחוק. אתגר מרכזי שעמו מתמודדת המחלקה הוא שימור האמנות הארץ ישראלית (מן המחצית הראשונה של המאה העשרים), אשר זוכה להכרה הולכת וגוברת באשר לחשיבותה. יצירות אלו – ציורים ופסלים כאחד – נעשו פעמים רבות מחומרים זולים ובלתי עמידים עקב צוק העתִים, ולכן חשוב להצילן ולשמרן.

 

כמו כן, מחלקת השימור עוסקת בהכנת יצירות ובטיפול בהן לקראת השאלתן למוזיאונים שונים ברחבי תבל, במטרה למנוע פגיעה בהן בדרך ליעדן או בעת הצגתן במקומות אחרים. יצירות רבות – תמונות שמן, ציורים על נייר, פסלים ועוד – נוצרו מחומרים שונים ומשונים, חלקם מסורתיים וחלקם קונבנציונליים פחות, ואלו ידועים ברגישותם לאור, לחום, ללחות ולפגיעות נוספות. לפיכך יש לנקוט בצעדי מניעה שונים, מתוך הקפדה מתמדת על שימור אופייה של היצירה ומתוך כיבוד כוונתו המקורית של האמן ושמירה על ערכיו.

מחלקת השימור של המוזיאון, שנוסדה בשנת 1971, כוללת שתי מעבדות: מעבדה לשימור תמונות ומעבדה לשימור נייר. בתחילת דרכה מנתה המחלקה משמר אחד בלבד, אולם כיום עובדים בה חמישה משמרים, במשרה מלאה או חלקית, אשר למדו בבתי ספר לרסטורציה באנגליה, בהולנד ובאיטליה. תפקידם לבחון, לחקור ולשמר, ובעת הצורך – גם לשחזר יצירות שניזוקו. משמרי המוזיאון נאמנים לכללי אתיקה מקצועית הנהוגים בעולם, כגון התערבות מועטה ככל האפשר ביצירה עצמה, שימוש בחומרים הפיכים, שאותם יוכלו הדורות הבאים להסיר אם יתגלה צורך בכך, וכן תיעוד מלא של תהליכי הטיפול בכל אחת מן היצירות.

אוסף המוזיאון מכיל מגוון רחב של יצירות – החל בתמונות שמן על עץ שצוירו בהולנד ובאיטליה במאות השש-עשרה והשבע-עשרה וכלה באמנות עכשווית, שבה משולבים לעתים חומרים כגון בוץ, זפת, חציר וכד'. בהתאם לכך, מוטלת על משמרי המחלקה ההתמודדות עם האתגרים המקצועיים שחומרים אלה מציבים בפניהם, במטרה לאפשר לדורות הבאים להפיק הנאה מן היצירות הללו, בהיותן מורשת תרבותית רבת ערך.
 

ברנרדו בלוֹטוֹ, נוף דרזדן

ברנרדו בלוֹטוֹ, נוף דרזדן

מידע נוסף
ראובן רובין, נוף ירושלים

ראובן רובין, נוף ירושלים

מידע נוסף