דילוג לתוכן העמוד
אמנות סיפור כיסוי, 2017 
סטילס מתוך הסרט

תמיר צדוק: אמנות – סיפור כיסוי

אמנות סיפור כיסוי, 2017 
סטילס מתוך הסרט

תמיר צדוק מציג בלב התערוכה את עבודת הווידאו החדשה אמנות — סיפור כיסוי. שלמה כהן אברבנאל, לימים בכיר במוסד, למד ציור בפריז ובישראל ויצא לשליחות במצרים בשנות החמישים במסווה של צייר צרפתי בשם שארל דובאל. סיפור חייו היה נקודת המוצא במסע של צדוק. העבודה והתערוכה שבעקבותיה מעלות שאלות על יחסי הגומלין בין זהות, אמנות וביוגרפיה. בתערוכה מוצגות גם עבודות וידאו ותצלומים קודמים של צדוק לצד עבודות חדשות.

התערוכה והקטלוג התאפשרו הודות לתמיכתם הנדיבה של מפעל הפיס, ארטפורט, ארטיס, קרן משפחת אוסטרובסקי וגלריה רוזנפלד

עוד תערוכות

עמוס גיתאי: כיפור, רקוויאם למלחמה
ג'ורג' סגל: עקידת יצחק 1973
איליה ואמיליה קבקוב: מחר נמריא
אלברטו ג'קומטי: שוב, מהתחלה