אודות

מתחם המוזיאון

אולמות התצוגה במפלס העליון
וקומה ב' של האגף ע"ש מרק ריץ' וגבריאלה ריץ'

לחץ למפה

 

קומת הכניסה וקומה א'
של האגף ע"ש מרק ריץ' וגבריאלה ריץ'

לחץ למפה

 

מפלס תחתון

לחץ למפה